ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

A Kunmadarasi Általános Iskola és Óvoda Jász – Nagykun – Szolnok megyébenTalálható. Maga a település a történelmi Nagykunság északi szegletében fekszik, nem messze a Hortobágytól. A helyi református egyházközség visszaigényelte az 1948 – ban államosított református iskoláját, ami a 2001/2002 – es tanévtől indult újra egy első osztállyal, 22 fővel.

Református iskola már a XVII. századtól működött itt a nagyközségben és kiváló szinten tartott a környékbeli iskolák között. Az 1700 – as években a Debreceni Református Kollégium partikulájaként tartották nyílván. A Csokonai Vitéz Mihály legátusként járt az iskolában.

A jelenlegi egy emeletes patinás iskola épületének alapkövét 1912 – ben rakták le. Az épület tíz tanteremmel, szertárakkal és a szükséges mellékhelyiségekkel rendelkezik. Az iskolatelephelyén, – a Kálvin út 36. szám alatt – lett kialakítva az intézmény étkezdéje.

Az iskola fenntartója 2002. augusztus 1 – től A Tiszántúli Református Egyházkerület.

A 2002/2003. tanévtől felső osztály indítását is megszerveztük felmenő rendszerben, így 2006. júniusában ballagott azelső nyolcadik osztály.